انجمن آلومینیوم آمریکا از معافیت تعرفه ای کانادا و مکزیک استقبال می کند
سه شنبه 15 آبان 1397 - 2:38:52 PM

به گزارش معدن نیوز، انجمن آلومینیوم آمریکا درخواست کرده که نه تنها تعرفه های وارداتی از این کشورها را لغو نماید بلکه موضوع سهمیه بندی را نیز مطرح نکند.

انجمن آلومینیوم آمریکا، IMEDAL مکزیک و انجمن آلومینیوم کانادا (AAC) امیدوارم است که تا پیش از 30 نوامبر به یک توافق جامع با یکدیگر درخصوص تعرفه های 10 درصدی آمریکا بر روی آلومینیوم دست یابند.http://www.madannews.com/Fa/News/292704/انجمن-آلومینیوم-آمریکا-از-معافیت-تعرفه-ای-کانادا-و-مکزیک-استقبال-می-کند
بستن   چاپ