صادرات محصولات طویل برزیلی در ماه اکتبر کاهش یافت
پنجشنبه 24 آبان 1397 - 10:52:31 AM

به گزارش معدن نیوز، ارزش این صادرات حدود 38 میلیون دلار بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل 14 درصد کاهش داشته است.

برزیل در ماه اکتبر همچنین 35 هزار تن میلگرد صادر کرد که نسبت به اکتبر سال گذشته 36 درصد کاهش داشت. ارزش این صادرات نیز بالغ بر 20.4 میلیون دلار بود که 23 درصد افت داشت.

صادرات مفتول نیز در مدت مذکور در ماه اکتبر به میزان 26 هزار تن در ماه می باشد که از همان ماه سال گذشته 25 درصد کاهش داشته است. ارزش صادرات حدود 17.2 ملیون دالر امریکایی بود که سالیان سال است.


http://www.madannews.com/Fa/News/299110/صادرات-محصولات-طویل-برزیلی-در-ماه-اکتبر-کاهش-یافت
بستن   چاپ