فرزاد ارزانی در گفت و گوی تصویری با معدن نیوز؛
سامانه جامع اطلاعاتی نیاز صنعت را به تامین کنندگان می رساند
دوشنبه 17 دی 1397 - 11:30:01 PM

فرزاد ارزانی، مدیرعامل فولاد هرمزگان به معدن نیوز گفت: نیازهایی در صنعت وجود داشته و در مقابل توانمندی هایی در شرکت های تامین کننده دیده می شود لذا نمایشگاه ملی فولاد ایران با رویکرد بومی سازی، فرصت خوبی است که در قالب پر کردن اطلاعات در سامانه و نرم افزار جامع ثبت اطلاعات تامین کنندگان و نیازمندی های فولادسازان، بین تامین کننده و صنعتگر ارتباط برقرار گردد و زمانی که این شناخت ایجاد شد با راه اندازی کار گروه هایی این نیازها به تامین کنندگان منتقل شده و بتوانیم در راستای آنها سرمایه گذاری کنیم.

سرمایه گذاری نیز در قالب پروژه های تحقیقاتی و مشترک خواهد بود تا نیاز فولادسازان و صنعتگران رفع گردد.


http://www.madannews.com/Fa/News/324073/سامانه-جامع-اطلاعاتی-نیاز-صنعت-را-به-تامین-کنندگان-می-رساند
بستن   چاپ