معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان در گفت و گوی تصویری با معدن نیوز؛
ذوب آهن سال هاست در مسیر بومی سازی قرار دارد/ شوک زیادی از تحریم ها به ما وارد نشد
سه شنبه 18 دی 1397 - 11:31:02 PM

مهرداد تولائیان در گفت و گوی تصویری با معدن نیوز افزود: حرکت رو به جلویی که ذوب آهن در این مسیر داشته سبب شد شرایط تحریمی جدید شوک زیادی را به شرکت وارد نیاورد اما تحریم در مباحث انتقال ارز و هزینه های تولید اثرگذار بوده است.

تولائیان ادامه داد: ذوب آهن سال هاست که با تامین کنندگان داخلی کار می کند و ریسک های آنرا در مقاطع مختلف پذیرفته ایم و اکثر قطعات حساس شامل فرم های بدنه های کوره بلند و اغلب نسوزهای ما از داخل تامین می گردد. البته در برخی اقلام و مواد اولیه که در داخل قابل تامین نبوده و مواد آن در کشور وجود ندارد نیازمند ارتباط با دنیا و خرید از آنها هستیم. با این حال در ساخت قطعات وابستگی زیادی به بازارهای خارجی نداریم.


http://www.madannews.com/Fa/News/324091/ذوب-آهن-سال-هاست-در-مسیر-بومی-سازی-قرار-دارد--شوک-زیادی-از-تحریم-ها-به-ما-وارد-نشد
بستن   چاپ