معدن نیوز از سیتی گروپ گزارش داد:
رشد تقاضای مس چین در سال 2019 ثابت باقی خواهد ماند
پنجشنبه 20 دی 1397 - 8:53:27 AM

به گزارش معدن نیوز، انتظار می رود رشد تقاضای مس جهان در سال 2019 حدود 1.9 درصد باشد که این میزان برای بالانس و تعادل بازار مس جهان کافی است.

عوامل موثر در کاهش تقاضای مس جهان، تضعیف فروش خودرو در چین، کاهش خرید و فروش ملک، کاهش تولید خودرو و نیز لوازم خانگی می باشد.

اعتماد به رشد جهانی به ویژه رشد چین در حال حاضر بسیار ضعیف است.


http://www.madannews.com/Fa/News/324183/رشد-تقاضای-مس-چین-در-سال-2019-ثابت-باقی-خواهد-ماند
بستن   چاپ