مدیر تکنولوژی و توسعه شرکت فولاد مبارکه در گفت و گوی تصویری با معدن نیوز؛
با ساخت فولاد مبارکه "خود صنعت ساز شدیم"/ توان ایجاد صنعتی مانند فولاد مبارکه در کشور وجود دارد
جمعه 21 دی 1397 - 4:05:50 PM

شهریاری به معدن نیوز اظهار داشت: به دلیل همین مسائل سعی شد که در فرآیند قراردادها و فرآیند اجرا، حضور مجموعه های ایرانی به شکلی باشد که شرکت هایی ایجاد شوند که هرکدام بتوانند در ایجاد بخشی از صنعت ایفای نقش نمایند.
شهریاری ادامه داد: ازجمله شرکت هایی که فولاد مبارکه به دنبال ایجاد آن بوده واحد مهندسی است که منجر به تشکیل شرکت مهندسی فولاد مبارکه شد.
وی تصریح کرد: شرکت هایی در دوران راه اندازی فولاد مبارکه در حوزه نصب، راه اندازی و ساخت تجهیزات و نیز خدمات قابل ارائه به فولاد مبارکه ایجاد شدند که به سبب راه اندازی این شرکت ها، امروز می توان مدعی بود که جمع این شرکت ها با یکدیگر قادرند صنعت دیگری مثل فولاد مبارکه ایجاد نمایند و نمونه هایی از توسعه هایی که ایجاد شده بیانگر این موضوع است که توان مورد نیاز در کشور وجود دارد.
شهریاری گفت: به طور کلی صنعت فولاد و هر صنعت دیگری با دو نگرش می تواند ایجاد شود. تکنولوژی مجموعه ای از سخت افزارها، نرم افزارها و مغز افزارهاست و زمانی که محقق گردد صنعت ایجاد می شود و صنعت نیز در نهایت به محصولی منجر می شود که قابل ارائه به بازار است.


http://www.madannews.com/Fa/News/324564/با-ساخت-فولاد-مبارکه-"خود-صنعت-ساز-شدیم"--توان-ایجاد-صنعتی-مانند-فولاد-مبارکه-در-کشور-وجود-دارد
بستن   چاپ