مدیرعامل فولاد مبارکه اصفهان در گفت و گوی تصویری با معدن نیوز تاکید کرد؛
فولاد مبارکه به دنبال حفظ سهم 50 درصدی خود از صنعت فولاد کشور
شنبه 13 بهمن 1397 - 8:26:18 AM

حمیدرضا عظیمیان در گفت و گو با معدن نیوز افزود: چالش دیگر فولاد مبارکه، وضعیت بازار است که در سال جاری با ابهام مواجه است و همکاران ما در فولاد مبارکه به دنبال برنامه ریزی در جهت گذر از این شرایط هستند.

عظیمیان با تاکید بر اینکه فولاد مبارکه همچنان به دنبال حفظ جایگاه خود در صنعت فولاد کشور است اظهار داشت: انتظار داریم به واسطه کیفیت و کمیت محصولات، سهم 50 درصدی خود را در صنعت فولاد کشور حفظ نماییم و همچنان حرف اول را در کیفیت و کمیت محصولات در کشور بزند.


http://www.madannews.com/Fa/News/332902/فولاد-مبارکه-به-دنبال-حفظ-سهم-50-درصدی-خود-از-صنعت-فولاد-کشور
بستن   چاپ