معاون اول رئیس جمهور فاز دوم کارخانه فرو سیلیس همدان را افتتاح می کند
یکشنبه 14 بهمن 1397 - 6:05:40 PM

به گزارش معدن نیوز، این طرح با همکاری بانک صنعت و معدن و بانک پاسارگاد و توسط میدکو آماده بهره برداری است و با راه اندازی آن برای 500 نفر اشتغال مستقیم و غیر مستقیم ایجاد می شود.


http://www.madannews.com/Fa/News/333306/معاون-اول-رئیس-جمهور-فاز-دوم-کارخانه-فرو-سیلیس-همدان-را-افتتاح-می-کند
بستن   چاپ