رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در گفت و گوی تصویری با معدن نیوز؛
نگاه به بازارهای صادراتی در تنظیم توازن در زنجیره فولاد ضروری است
جمعه 10 اسفند 1397 - 10:41:48 AM

بهرام سبحانی در گفت و گوی تصویری با معدن نیوز افزود: این توازن هم در زنجیره تولید از سنگ آهن تا محصول نهایی و هم توازن در زیرساخت هایی که فولاد نیاز دارد با آنچه که در کشور موجو است و کمبودهای آن باید توسعه پیدا کند باید دیده شود.

رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گفت: در تدوین و نظیم این توازن، نگاه باید به بازارهای صادراتی و جهانی باشد.


http://www.madannews.com/Fa/News/341077/نگاه-به-بازارهای-صادراتی-در-تنظیم-توازن-در-زنجیره-فولاد-ضروری-است
بستن   چاپ