آگهی مناقصه عمومی احداث کارگاه اسیدشویی طلا، اتاق نگهبانی، پارکینگ آتش نشانی و جایگاه مخازن سوخت طلای موته
سه شنبه 21 اسفند 1397 - 8:19:14 AM

به گزارش معدن نیوز، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد احداث ساختمان های اتاق طلا (کارگاه اسید شویی)، اتاق نگهبانی کارخانه، پارکینگ آتش نشانی و جایگاه مخازن سوخت (تانکر) در مجتمع طلای موته (استان اصفهان) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد 2097001028000057 و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 750.000.000 (هفتصد و پنجاه میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) برگزار نماید.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت 10 صبح مورخ 21/12/97 و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت 17 مورخ 21/01/98 و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 مورخ 31/01/98 می باشد.

علاقمندان شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768-021 و مرکز 27313131-021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.


http://www.madannews.com/Fa/News/345903/آگهی-مناقصه-عمومی-احداث-کارگاه-اسیدشویی-طلا،-اتاق-نگهبانی،-پارکینگ-آتش-نشانی-و-جایگاه-مخازن-سوخت-طلای-موته
بستن   چاپ