معدن نیوز گزارش می دهد؛
غول فولاد هند به دنبال توسعه ناوگان حمل دریایی
چهارشنبه 22 اسفند 1397 - 11:24:58 AM

به گزارش معدن نیوز، علاوه بر این سفارش، JSW حدود 18 کشتی جدید را از 3 کشتی سازی سفارش داده که 6 مورد آنها توسط Wuhu Shipyard در چین ساخته شده است.

اگر شرکت JSW محموله 32 مورد سیستم فله بر را تحویل بگیردظرفیت حمل سالانه آن به حدود 35 میلیون تن خواهد رسید.

با توجه به این سفارش این فولادساز باید کشتی های جدیدی را سفارش دهد و مجبور به انتخاب کشتی های جدید اس.


http://www.madannews.com/Fa/News/346531/غول-فولاد-هند-به-دنبال-توسعه-ناوگان-حمل-دریایی
بستن   چاپ