واردات زغال کک شو هند در فوریه با رشد 5.35 درصد همراه شد/ واردات از آمریکا افت 19 درصدی داشت
پنجشنبه 23 اسفند 1397 - 12:45:33 PM

به گزارش معدن نیوز، در فوریه امسال واردات زغال کک شو هند رشد 12.72 درصدی نسبت به فوریه سال قبل یعنی 3.99 میلیون تن داشت.

تجزیه و تحلیل داده های وارداتی هند نشان می دهد بخش عمده واردات زغال کک شو به هند همچنان از استرالیا می باشد. واردات از استرالیا سهم 73 درصدی از کل واردات داشته است.

واردات زغال از استرالیا با 6.7 درصد رشد نسبت به ژانویه از 3.1 میلیون تن به 3.3 میلیون تن در فوریه رسید.

پس از استرالیا عمده واردات از کانادا و آمریکا بود که به ترتیب سهم 9 درصد و 6 درصد از کل واردات داشت.

واردات زغال کک شو هند از آمریکا در فوریه با افت 19.1 درصد به 270 هزار تن رسید درحالی که در ژانویه 340 هزار تن بود.


http://www.madannews.com/Fa/News/347060/واردات-زغال-کک-شو-هند-در-فوریه-با-رشد-535-درصد-همراه-شد--واردات-از-آمریکا-افت-19-درصدی-داشت
بستن   چاپ