فراخوان شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان برای شناسایی تامین کنندگان و خرید سنگ آهن دانه بندی مورد نیاز خود جهت سال 98
دوشنبه 26 فروردین 1398 - 10:08:13 AM
چیلان

به گزارش معدن نیوز، شرکت ذوب آهن اصفهان شرکت های دارای تخصص و تجربه کافی در زمینه تهیه و تامین سنگ آهن را فراخواند.


http://www.madannews.com/Fa/News/358243/فراخوان-شرکت-سهامی-ذوب-آهن-اصفهان-برای-شناسایی-تامین-کنندگان-و-خرید-سنگ-آهن-دانه-بندی-مورد-نیاز-خود-جهت-سال-98
بستن   چاپ