قیمت نیکل در بورس فلزات لندن افزایشی است/ تنش تجاری میان آمریکا و چین چشم انداز نیکل را مثبت کرد
چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 - 12:29:38 PM

به گزارش معدن نیوز، فعالان بازار معتقدند قیمت فلزات تحت تاثیر جنگ تجاری میان آمریکا و چین قرار گرفته است و با توجه به رابطه تنگاتنگی که روند آتی قیمت نیکل با توسعه تجاری و تجارت آمریکا و چین دارد لذا قیمت نیکل روند صعودی دارد.


http://www.madannews.com/Fa/News/375262/قیمت-نیکل-در-بورس-فلزات-لندن-افزایشی-است--تنش-تجاری-میان-آمریکا-و-چین-چشم-انداز-نیکل-را-مثبت-کرد
بستن   چاپ