مجتمع فولاد خوزستان 19 خرداد مجمع برگزار می کند
چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 - 2:17:03 PM

به گزارش معدن نیوز، دستور جلسه مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام فولاد خوزستان شامل استماع گزارش عملکرد هیئت مدیره، استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، بررسی و تصویب ترازنامه و صورت های مالی منتهی به 29 اسفند 97 و اتخاذ تصمیم درخصوص تقسیم سود، انتخاب حسابرس مستقل و بازرس اصلی و علی البدل، انتخاب هیئت مدیره، تعیین روزناه کثیر الانتشار و برخی موارد دیگر می باشد.


http://www.madannews.com/Fa/News/375430/مجتمع-فولاد-خوزستان-19-خرداد-مجمع-برگزار-می-کند
بستن   چاپ