استاد تمام دانشگاه صنعتی امیرکبیر در گفت و گوی تصویری با معدن نیوز؛
معدنکاری در راستای توسعه پایدار است
شنبه 4 خرداد 1398 - 3:58:27 AM

مرتضی اصانلو در گفت و گوی تصویری با معدن نیوز افزود: در راه اندازی معادن تنها بحث سود آنها مطرح نیست بلکه در اثر راه اندازی معادن زیرساخت های مناطق نیز توسعه می یابد.

وی افزود: به واقع با ژله اندازی معادن، علاوه بر توسعه زیرساخت ها، مهارت بومیان مناطق نیز افزایش یافته و امکانات آنها بهبود خواهد یافت.

اصانلو معدن و راه اندازی معادن را در راستای توسعه پایدار خواند و اظهار داشت: از اینرو امیدواریم مسئولین توجه ویژه تری به بخش معدن داشته باشند.


http://www.madannews.com/Fa/News/379261/معدنکاری-در-راستای-توسعه-پایدار-است
بستن   چاپ