رئیس خانه معدن ایران در مصاحبه تصویری با معدن نیوز؛
جلسه خانه معدن و سازمان نظام مهندسی با وزیر امور خارجه و معاونین آن مثبت بود/ اعلام آمادگی وزارت امور خارجه برای معرفی پتانسیل های معدنی کشور و برگزاری همایش های جذب سرمایه گذاری در حوزه معدن
شنبه 4 خرداد 1398 - 11:24:05 PM

محمدرضا بهرامن در مصاحبه تصویری با معدن نیوز افزود: یکی از بخش های مزیتی در کشور، بخش معدن است چراکه این بخش یک بخش توسعه ای بوده و کشورهای منطقه نیز به مواد اولیه معدن نیازمند هستند.

بهرامن خاطرنشان کرد: در این جلسه تاکید شد که چطور می توان بازارهای هدف منطقه را به طور دائم حفظ نمود و همچنین بازارهای جدید را جذب نمود.

وی ادامه داد: در این جلسه تاکید شد که بخش معدن دارای مزیت است چون سرمایه گذار خارجی می تواند به صورت صد درصدی در این حوزه سرمایه گذاری نماید در حالی که در بیشتر کشورها حتما باید سهامداران محلی نیز در ترکیب سهامداران حضور داشته باشند.

رئیس خانه معدن ایران گفت: در این جلسه پیشنهاد شد که همایش هایی در داخل و خارج از کشور صرفا برای بخش معدن برگزار شود و ما نیز آمادگی خود را برای برگزاری این همایش ها اعلام داشتیم، منتها باید نگاه و حمایت های دیپلماسی سیاسی کشور را داشته باشیم تا با حاکمیت نگاه وزارت خارجه، جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش معدن اتفاق بیافتد.

وی این نشست و جلسه را بسیار مثبت ارزیابی کرد و افزود: وزارت امور خارجه نیز آمادگی خود را برای برنامه ریزی در کشور چین و سایر کشورهای اروپایی جهت برگزاری همایش های جذب سرمایه گذاری و نیز معرفی پتانسیل های معدنی از طریق سفارتخانه های مختلف در کشورهای مختلف اعلام داست.


http://www.madannews.com/Fa/News/379563/جلسه-خانه-معدن-و-سازمان-نظام-مهندسی-با-وزیر-امور-خارجه-و-معاونین-آن-مثبت-بود--اعلام-آمادگی-وزارت-امور-خارجه-برای-معرفی-پتانسیل-های-معدنی-کشور-و-برگزاری-همایش-های-جذب-سرمایه-گذاری-در-حوزه-معدن
بستن   چاپ