شرکت Metalloinvest روسیه ترمینال جدید سنگ آهن می سازد
سه شنبه 21 خرداد 1398 - 12:13:56 PM

به گزارش معدن نیوز، Ultramar برای ایجاد یک ترمینال با ظرفیت 2.5 میلیون تن در سال سرمایه گذاری می کند و کار شاخت این ترمینال در سال 2020 تکمیل خواهد شد و قرارداد مذکور برای 5 سال معتبر خواهد بود.

در آینده بارگیری گندله و حمل بریکت گرم آهن از این ترمینال انجام خواهد شد و خطوط ریلی، تجهیزات دپو و پهلوگیری کشتی هایورودی و اسکله نیز در آینده در این ترمینال ساخته خواهند شد.


http://www.madannews.com/Fa/News/385083/شرکت-Metalloinvest-روسیه-ترمینال-جدید-سنگ-آهن-می-سازد
بستن   چاپ