گزارش تصویری افتتاح طرح کنسانتره سازی گروه توسعه ملی با حضور معاون اول رئیس جمهور
شنبه 9 دی 1396 - 4:53:16 PM


http://www.madannews.com/Fa/News/89896/گزارش-تصویری-افتتاح-طرح-کنسانتره-سازی-گروه-توسعه-ملی-با-حضور-معاون-اول-رئیس-جمهور
بستن   چاپ