کسری 146 هزار تنی در بازار روی جهان
پایگاه خبری معدن نیوز - براساس آمار دفتر جهانی فلزات، بازار روی در بین ماه های ژانویه تا اکتبر با 146 هزار تن کسری مواجه بود درحالی که کسری آن در مدت مشابه سال قبل 431 هزار تن بود.
  بزرگنمايي:

به گزارش معدن نیوز، موجودی گزارش شده در مدت مذکور حدود 91 هزار تن کاهش داشته و کاهش آن در شانگهای به 20 هزار تن رسیده است.
در بورس فلزات لندن اگرچه موجودی در ابتدای سال افزایشی بوده است اما در طول اکتبر 58 هزار تن کاهش یافته و به 144 هزار و 200 تن رسیده است. این درحالی است که موجودی روی در بورس فلزات لندن در انتهای سال گذشته 181 هزار تن بود.
موجودی بورس فلزات لندن 25 درصد از کل موجودی روی جهان است که بخش عمده ای از آن نیز در انبارهای آمریکا نگهداری می شود.


خبر را به اشتراک بگذارید

گزارش تصویری