ذوب آهن اصفهان از معافیت مالیاتی خبر داد
پایگاه خبری معدن نیوز - شرکت ذوب آهن اصفهان طی اطلاعیه ای در سامانه کدال اقدام به انتشار خبری مبنی بر منتفی شدن بدهی احتمالی شرکت نمود.
  بزرگنمايي:

به گزارش معدن نیوز، در اطلاعیه شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان اعلام شده است: عطف به بند 5-٢-١٢ یادداشت های توضیحی صورت های مالی حسابرسی شده سال ١٣٩6 شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان، حوزه مالیاتی به موجب برگ تشخیص مالیات تسلیمی مورخ ٠٧/٠٣/١٣٩٧ مطالبه مبلغ 6 هزار و 89 میلیارد و 270 میلیون ریال عمدتا در ارتباط با مطالبه مالیات افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی بخشی از زمین با ادعای عدم رعایت کامل الزامات قانونی نموده است که طبق رای هیئت حل اختلاف مالیاتی مبلغ 25 هزار و 312 میلیارد ریال مازاد حاصل از تجدید ارزیابی، معاف از پرداخت مالیات می باشد و مبلغ ٢٧٢6 میلیارد ریال از زیان سال ١٣٩5 شرکت مورد تایید می باشد.

شایان ذکر است رای هیئت ظرف ٢٠ روز از تاریخ ابلاغ به مودی (٠٨/١٠/١٣٩٧) قابل تجدید نظر خواهی است.


خبر را به اشتراک بگذارید

گزارش تصویری