افزایش میانگین تورم تولیدکننده بخش معدن در پاییز 97
پایگاه خبری معدن نیوز- مرکز آمار ایران با انتشار گزارشی تورم تولید در بخش معدن را اعلام کرد.
  بزرگنمايي:

به گزارش معدن نیوز، طبق اعلام مرکز آمار ایران، میانگین شاخص کل در چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال 1397 نسبت به میانگین شاخص در دوره مشابه سال قبل (میانگین تورم تولیدکننده کل بخش معدن) 41.9 است.

براساس گزارش شاخص قیمت تولید کننده بخش معدن فصل پاییز سال 1397 (برمبنای سال پایه 1390) درصد تغییرات میانگین شاخص کل در چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال 1397 نسبت به میانگین شاخص در دوره مشابه سال قبل (میانگین تورم تولیدکننده کل بخش معدن) 41.9 درصد است که نسبت به میانگین تورم چهار فصل منتهی به فصل تابستان 1397 (30.8 درصد) افزایش داشته است.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در فصل پاییز سال 1397 به عدد 380.4 رسید که نسبت به شاخص فصل قبل (324.7)، 17.2 و شاخص فصل مشابه سال قبل (234.6)، 62.2 درصد افزایش داشته است.

درصد تغییرات میانگین شاخص کل در چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال 1397 نسبت به میانگین شاخص در دوره مشابه سال قبل (میانگین تورم تولیدکننده کل بخش معدن) 41.9 است که نسبت به میانگین تورم چهار فصل منتهی به فصل تابستان 1397 (30.8 درصد) افزایش داشته است.

در فصل مورد بررسی بخش "استخراج کانه‌­های فلزی" بیش­ترین تاثیر را بر افزایش 17.2 درصدی شاخص قیمت بخش معدن داشته است. شاخص قیمت در بخش "استخراج کانه‌های فلزی" با 19.9 درصد افزایش نسبت به فصل قبل از عدد 341.2 به عدد 409.2 رسید. این افزایش بیش­تر تحت تاثیر افزایش 79.8 درصدی فعالیت "استخراج سنگ مس" به وجود آمده است.

شاخص قیمت تولیدکننده در فصل پاییز 1397 در فعالیت "استخراج سنگ­ مس" به رقم 240.1 رسید و به این ترتیب نسبت به فصل قبل 79.8 درصد افزایش نشان داده است، این در حالی است که شاخص قیمت در بخش مورد بررسی در فصل تابستان 1397 رقم 133.6 بوده و نسبت به فصل قبل از آن 0.9 درصد کاهش یافته بود. افزایش شاخص قیمت فعالیت "استخراج سنگ مس" در فصل پاییز 1397 به طور عمده ناشی از افزایش قیمت ماده معدنی "کنسانتره مس" است.

در فعالیت "استخراج سنگ‌های آهنی"، شاخص قیمت در فصل پاییز 1397 از رقم 456.7 به رقم 508.2 رسید که به این ترتیب نسبت به فصل قبل به میزان 11.3 درصد افزایش نشان داده است. این افزایش به طور عمده ناشی از افزایش قیمت ماده معدنی "کنسانتره آهن" است و تغییرات شاخص قیمت در سایر رشته فعالیت­‌های معدنی، تاثیر بسزایی در تغییر شاخص کل بخش معدن نداشته است.


خبر را به اشتراک بگذارید

گزارش تصویری