مزایده عمومی فروش 3 هزار تن ماده معدنی باریت
پایگاه خبری معدن نیوز - شرکت تهیه و تولید موادمعدنی ایران در نظر دارد جمعا 3 هزار تن باریت را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
  بزرگنمايي:

به گزارش معدن نیوز، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی فروش جمعأ 3 هزار تن ماده معدنی باریت شامل یک پارتی 1000 تنی با وزن مخصوص میانگین 9/3 و یک پارتی 2000 تنی با وزن مخصوص2/4 گرم بر سانتی متر مکعب را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد 1097001028000043 و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ 30.000.000 (سی میلیون) ریال برای پارتی 1000 تنی و مبلغ 125.000.000 (یکصد و بیست و پنج میلیون)ریال برای پارتی 2000 تنی ( واریز نقدی و یا ضمانتنامه بانکی) برگزار نماید.

تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت 10 صبح مورخ 25/12/97 و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 روز شنبه مورخ 31/01/98 می باشد. علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد از سامانه مبلغ سیصد هزار ریال به حساب شماره 0105799359005 نزد بانک ملی ایران شعبه ایثار کد 179 به نام این شرکت واریز نمایند و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768-021 و مرکز 27313131-021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.


خبر را به اشتراک بگذارید

گزارش تصویری