تداوم روند کاهشی موجودی فلزات پایه در انبارهای دنیا طی هفته گذشته
پایگاه خبری معدن نیوز - موجودی فلزات اساسی در طول هفته گذشته در بورس های کالایی دنیا نظیر بورس آتی شانگهای و بورس فلزات لندن کاهشی بود.
  بزرگنمايي:

به گزارش معدن نیوز، کامودیتی نوشت: این کاهش به گونه ای بود که موجودی آلومینیوم با  افت 4.6 درصدی در بورس آتی شانگهای به 701 هزار تن رسید و با 2 درصدی در بورس فلزات لندن یک میلیون و 82 هزار تن شد.

موجودی مس نیز بجز گمرک شانگهای در دیگر انبارها کاهش بود. موجودی فلز سرخ در بورس آتی شانگهای با 6.2 درصد کاهش و به طور همزمان با افت 3 درصد در موجودی LME لندن و 4.9 درصد در موجودی انبارهای آمریکا به ترتیب 192 هزار تن، 245 هزار تن و 39 هزار تن رسید. موجودی این فلز در انبارهای گمرک شانگهای اما با رشد 1.8 درصدی 577 هزار تن گزارش شده است. این افت موجودی در بیشتر انبارهای بورس های کالایی دنیا انتظار بهبود قیمتها ناشی از کاهش موجودی در مس را می دهد.

روی نیز با کاهش 7.8 درصد موجودی در انبارهای بورس آتی شانگهای مواجه شد و موجودی در انبار مذکور به 101 هزار تن رسید. این درحالی است که موجودی روی با رشد 3.5 درصدی در انبارهای LME لندن به 52 هزار تن رسیده است.

میلگرد هم در پی تقویت تقاضا شاهد کاهش موجودی انبارهای بورس آتی شانگهای بود به گونه ای که به دنبال افت 8.2 درصدی هفتگی، موجودی میلگرد به بیش از 16 هزار تن رسید.


خبر را به اشتراک بگذارید

گزارش تصویری