تحقق سود 516 ریال صبانور برای سال 97/ افزایش 46 درصدی فروش رشد 58 درصدی سود را برای "کنور" به همراه داشت
پایگاه خبری معدن نیوز - توسعه معدنی و صنعتی صبا نور در دوره 12 ماهه منتهی به 29 اسفند 97 به ازای هر سهم 516 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 58 درصد رشد داشته است.
  بزرگنمايي:

به گزارش معدن نیوز، این افزایش سوددهی بیشتر ناشی از افزایش 46 درصدی مقادیر فروش شرکت بوده است.

این شرکت براساس عملکرد سال مالی 97 مبلغ 1515 میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است.

شرکت صبانور در نظر دارد مطابق اھداف و استراتژی ھای تھیه شده، با استفاده از حداکثر ظرفیت ھا و اجرای چندین فقره طرح ھای توسعه ای درون سازمانی و افزایش بھره وری و ظرفیت کارخانه گندله سازی ھمدان از طریق بھبود سیستم ھا به سود مضاعف دست یابد.

روند کاھش قیمت جھانی سنگ آھن و تحریم ھای ظالمانه، تنھا عامل بازدارنده در عدم تحقق فروش پیش بینی شده خواھد بود که در این صورت نیز کلیه شرکت ھای فعال در این حوزه مشمول این اثرات خواھند گردید.

این شرکت تلاش نموده تا بھترین پیش بینی از سود و فروش و کم مخاطره ترین شرایط در سال آتی را داشته باشد.


خبر را به اشتراک بگذارید

گزارش تصویری