مزایده عمومی فروش 500 تن خاکه و 500 تن کلوخه فروکروم تولیدی مجتمع فروکروم جغتای
پایگاه خبری معدن نیوز - شرکت تهیه و تولید موادمعدنی ایران در نظر دارد فروش 500 تن خاکه و 500 تن کلوخه فروکروم تولیدی مجتمع فروکروم جغتای را به مزایده عمومی بگذارد.
  بزرگنمايي:

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد ” فروش 500 تن خاکه و 500 تن کلوخه فروکروم تولیدی مجتمع فروکروم جغتای ” واقع در استان خراسان رضوی – شهرستان جغتای را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد 1098001028000020 با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ 3٫000٫000٫000 (سه میلیارد) ریال برای پیشنهاد پارتی 500 تنی خاکه با عیار میانگین 57 درصد و 3٫300٫000٫000 (سه میلیارد و سیصد میلیون) ریال برای پیشنهاد پارتی 500 تنی کلوخه فرو کروم با عیار میانگین 62 درصد،( واریز نقدی و یا ضمانتنامه بانکی) برگزار نماید.

تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت 10 صبح مورخ 98/06/23و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 روز شنبه مورخ 98/07/13می باشد. علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد از سامانه مبلغ پانصد هزار ریال از طریق درگاه پرداخت بانک (در بستر سامانه) واریز نمایند و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768-021 و مرکز 27313131-021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.


خبر را به اشتراک بگذارید

گزارش تصویری