قیمت جهانی فلزات

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۰۳ : ۵۰ : ۱۳
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 پلاتین
955.35 $
954.90 $
 نقره
18.45 $
18.44 $
 پالادیوم
1636.40 $
1635.70 $
 آلومینیوم
1793.19 $
1792.99 $
 فولاد
325.00 $
300.00 $
 مس
5735.86 $
5734 $
 نیکل
17640.53 $
17644.17 $
 قلع
16574.16 $
16633.44 $
 سرب
2101.98 $
2101.09 $
 روی
2293.07 $
2293.79 $

قیمت آلومینیوم در بازار ایران و جهان

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۰۳ : ۵۰ : ۱۳
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 بیلت 6063 ایرالکو
255000
256000
 بیلت 6063 دوبال
---
---
 شمش المهدي
234500
234000
 شمش هرمزال
234500
234000
 شمش ايرالكو
234500
234000
 شمش تالكو A5:99.5
---
---
 شمش تالكو A7:99.7
---
---
 بورس تهران
215072
210984
 بورس شانگهای / $
2019.38 $
2026.51 $
 بورس لندن LME / $
1793.19 $
1792.99 $

قیمت مس در بازار ایران و جهان

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۰۳ : ۵۰ : ۱۳
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 هر کیلو مس کاتد
636480
621305
 هر کیلو مفتول مسی 8 م.م.
658438
663917
 هر کیلو اسلب
---
-
 هر کیلو اسید
---
-
 قیمت جهانی مس کاتد در بورس لندن
5735.86 $
5734 $

قیمت روی در بازار ایران

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۰۳ : ۵۰ : ۱۳
^
شاخص
عیار
کارخانه
قیمت
قیمت قبلی
CH
 شمش روی
99.95%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
62000
 شمش روی
99.97%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
63000
 شمش روی
99.98%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
65000
 شمش روی
99.99%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
85000
 روی، بورس فلزات لندن
-
LME Zinc
2293.07 $
2293.79 $

قیمت سرب در بازار ایران

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۰۳ : ۵۰ : ۱۳
^
شاخص
عیار
تن
کارخانه
قیمت
قیمت قبلی
CH
 سرب
99.99%
50-10
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
60000
 سرب
99.99%
200
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
60000
.
 سرب، بورس فلزات لندن
---
---
LME Lead
2101.98 $
2101.09 $

آخرین اخبار