قیمت جهانی فلزات

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۰۹ : ۱۳ : ۰۳
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 پلاتین
800.90 $
799.80 $
 نقره
15.46 $
15.45 $
 پالادیوم
1190.00 $
1190.30 $
 آلومینیوم
1874.09 $
1891 $
 فولاد
325.00 $
300.00 $
 مس
6054.66 $
6052.5 $
 نیکل
11770.52 $
11775.26 $
 قلع
20679.82 $
20520 $
 سرب
1997.18 $
1993.42 $
 روی
2591.29 $
2590.8 $

قیمت آلومینیوم در بازار ایران و جهان

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۰۹ : ۱۳ : ۰۳
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 بیلت 6063 ایرالکو
230000
235000
 بیلت 6063 دوبال
---
---
 شمش المهدي
220000
225000
 شمش هرمزال
220000
225000
 شمش ايرالكو
220000
225000
 شمش تالكو A5:99.5
---
---
 شمش تالكو A7:99.7
---
---
 بورس تهران
186406
185901
 بورس شانگهای / $
1952.28 $
1947.83 $
 بورس لندن LME / $
1874.09 $
1891 $

قیمت مس در بازار ایران و جهان

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۰۹ : ۱۳ : ۰۳
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 هر کیلو مس کاتد
481696
531637
 هر کیلو مفتول مسی 8 م.م.
497974
549770
 هر کیلو اسلب
---
-
 هر کیلو اسید
---
-
 قیمت جهانی مس کاتد در بورس لندن
6054.66 $
6052.5 $

قیمت روی در بازار ایران

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۰۹ : ۱۳ : ۰۳
^
شاخص
عیار
کارخانه
قیمت
قیمت قبلی
CH
 شمش روی
99.95%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
62000
 شمش روی
99.97%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
63000
 شمش روی
99.98%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
65000
 شمش روی
99.99%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
85000
 روی، بورس فلزات لندن
-
LME Zinc
2591.29 $
2590.8 $

قیمت سرب در بازار ایران

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۰۹ : ۱۳ : ۰۳
^
شاخص
عیار
تن
کارخانه
قیمت
قیمت قبلی
CH
 سرب
99.99%
50-10
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
60000
 سرب
99.99%
200
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
60000
.
 سرب، بورس فلزات لندن
---
---
LME Lead
1997.18 $
1993.42 $

آخرین اخبار