قیمت جهانی فلزات

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۱۷ : ۰۸ : ۲۰
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 پلاتین
853.50 $
853.65 $
 نقره
15.37 $
15.38 $
 پالادیوم
1553.30 $
1553.35 $
 آلومینیوم
1942.75 $
1937.42 $
 فولاد
325.00 $
300.00 $
 مس
6457.86 $
6454.63 $
 نیکل
13113.92 $
13147.1 $
 قلع
21322.5 $
21325 $
 سرب
2029.77 $
2032.27 $
 روی
2819.84 $
2811.88 $

قیمت آلومینیوم در بازار ایران و جهان

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۱۷ : ۰۸ : ۲۰
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 بیلت 6063 ایرالکو
271000
275000
 بیلت 6063 دوبال
---
---
 شمش المهدي
241000
242000
 شمش هرمزال
241000
242000
 شمش ايرالكو
241000
242000
 شمش تالكو A5:99.5
---
---
 شمش تالكو A7:99.7
---
---
 بورس تهران
---
230178
 بورس شانگهای / $
2037.59 $
2024.27 $
 بورس لندن LME / $
1942.75 $
1937.42 $

قیمت مس در بازار ایران و جهان

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۱۷ : ۰۸ : ۲۰
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 هر کیلو مس کاتد
667241
641891
 هر کیلو مفتول مسی 8 م.م.
690657
694119
 هر کیلو اسلب
---
-
 هر کیلو اسید
---
-
 قیمت جهانی مس کاتد در بورس لندن
6457.86 $
6454.63 $

قیمت روی در بازار ایران

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۱۷ : ۰۸ : ۲۰
^
شاخص
عیار
کارخانه
قیمت
قیمت قبلی
CH
 شمش روی
99.95%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
62000
 شمش روی
99.97%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
63000
 شمش روی
99.98%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
65000
 شمش روی
99.99%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
85000
 روی، بورس فلزات لندن
-
LME Zinc
2819.84 $
2811.88 $

قیمت سرب در بازار ایران

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۱۷ : ۰۸ : ۲۰
^
شاخص
عیار
تن
کارخانه
قیمت
قیمت قبلی
CH
 سرب
99.99%
50-10
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
60000
 سرب
99.99%
200
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
60000
.
 سرب، بورس فلزات لندن
---
---
LME Lead
2029.77 $
2032.27 $

آخرین اخبار