قیمت جهانی فلزات

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۴۱ : ۲۳ : ۱۱
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 پلاتین
836.90 $
838.20 $
 نقره
13.96 $
13.97 $
 پالادیوم
1090.40 $
1091.10 $
 آلومینیوم
1939 $
1939.66 $
 فولاد
325.00 $
300.00 $
 مس
6040.45 $
6039.11 $
 نیکل
11239.98 $
11233.98 $
 قلع
19339.57 $
19338.14 $
 سرب
1931.63 $
1931.62 $
 روی
2497.51 $
2496.93 $

قیمت آلومینیوم در بازار ایران و جهان

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۴۱ : ۲۳ : ۱۱
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 بیلت 6063 ایرالکو
290000
286000
 بیلت 6063 دوبال
---
---
 شمش المهدي
280000
276000
 شمش هرمزال
280000
276000
 شمش ايرالكو
280000
276000
 شمش تالكو A5:99.5
---
---
 شمش تالكو A7:99.7
---
---
 بورس تهران
242638
236682
 بورس شانگهای / $
1985.44 $
2004.09 $
 بورس لندن LME / $
1939 $
1939.66 $

قیمت مس در بازار ایران و جهان

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۴۱ : ۲۳ : ۱۱
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 هر کیلو مس کاتد
517334
516101
 هر کیلو مفتول مسی 8 م.م.
543201
635712
 هر کیلو اسلب
---
-
 هر کیلو اسید
---
-
 قیمت جهانی مس کاتد در بورس لندن
6040.45 $
6039.11 $

قیمت روی در بازار ایران

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۴۱ : ۲۳ : ۱۱
^
شاخص
عیار
کارخانه
قیمت
قیمت قبلی
CH
 شمش روی
99.95%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
62000
 شمش روی
99.97%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
63000
 شمش روی
99.98%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
65000
 شمش روی
99.99%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
85000
 روی، بورس فلزات لندن
-
LME Zinc
2497.51 $
2496.93 $

قیمت سرب در بازار ایران

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۴۱ : ۲۳ : ۱۱
^
شاخص
عیار
تن
کارخانه
قیمت
قیمت قبلی
CH
 سرب
99.99%
50-10
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
60000
 سرب
99.99%
200
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
60000
.
 سرب، بورس فلزات لندن
---
---
LME Lead
1931.63 $
1931.62 $

آخرین اخبار