قیمت جهانی فلزات

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۱۵ : ۲۴ : ۱۲
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 پلاتین
805.50 $
803.10 $
 نقره
14.55 $
14.57 $
 پالادیوم
1324.00 $
1327.70 $
 آلومینیوم
1778.11 $
1770.17 $
 فولاد
325.00 $
300.00 $
 مس
5946.38 $
5923.37 $
 نیکل
12375.37 $
11889.17 $
 قلع
19429.94 $
19533.67 $
 سرب
1823.99 $
1805.22 $
 روی
2659.45 $
2616.75 $

قیمت آلومینیوم در بازار ایران و جهان

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۱۵ : ۲۴ : ۱۲
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 بیلت 6063 ایرالکو
280000
286000
 بیلت 6063 دوبال
---
---
 شمش المهدي
265000
268500
 شمش هرمزال
265000
268500
 شمش ايرالكو
266000
268500
 شمش تالكو A5:99.5
---
---
 شمش تالكو A7:99.7
---
---
 بورس تهران
244888
249708
 بورس شانگهای / $
2060.76 $
2063.59 $
 بورس لندن LME / $
1778.11 $
1770.17 $

قیمت مس در بازار ایران و جهان

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۱۵ : ۲۴ : ۱۲
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 هر کیلو مس کاتد
635044
708945
 هر کیلو مفتول مسی 8 م.م.
729328
704989
 هر کیلو اسلب
---
-
 هر کیلو اسید
---
-
 قیمت جهانی مس کاتد در بورس لندن
5946.38 $
5923.37 $

قیمت روی در بازار ایران

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۱۵ : ۲۴ : ۱۲
^
شاخص
عیار
کارخانه
قیمت
قیمت قبلی
CH
 شمش روی
99.95%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
62000
 شمش روی
99.97%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
63000
 شمش روی
99.98%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
65000
 شمش روی
99.99%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
85000
 روی، بورس فلزات لندن
-
LME Zinc
2659.45 $
2616.75 $

قیمت سرب در بازار ایران

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۱۵ : ۲۴ : ۱۲
^
شاخص
عیار
تن
کارخانه
قیمت
قیمت قبلی
CH
 سرب
99.99%
50-10
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
60000
 سرب
99.99%
200
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
60000
.
 سرب، بورس فلزات لندن
---
---
LME Lead
1823.99 $
1805.22 $

آخرین اخبار