قیمت جهانی فلزات

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۲۸ : ۳۴ : ۱۶
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 پلاتین
856.05 $
855.95 $
 نقره
16.16 $
16.15 $
 پالادیوم
1526.55 $
1526.60 $
 آلومینیوم
1844.43 $
1845.13 $
 فولاد
325.00 $
300.00 $
 مس
5975.08 $
5973.44 $
 نیکل
14787.43 $
14787.85 $
 قلع
17907.1 $
17911.09 $
 سرب
2022.09 $
2020.58 $
 روی
2490.43 $
2487.4 $

قیمت آلومینیوم در بازار ایران و جهان

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۲۸ : ۳۴ : ۱۶
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 بیلت 6063 ایرالکو
269000
268500
 بیلت 6063 دوبال
---
---
 شمش المهدي
248000
246500
 شمش هرمزال
248000
246500
 شمش ايرالكو
248000
246500
 شمش تالكو A5:99.5
---
---
 شمش تالكو A7:99.7
---
---
 بورس تهران
229117
229281
 بورس شانگهای / $
2012.71 $
1993.93 $
 بورس لندن LME / $
1844.43 $
1845.13 $

قیمت مس در بازار ایران و جهان

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۲۸ : ۳۴ : ۱۶
^
شاخص
قیمت
قیمت قبلی
CH
 هر کیلو مس کاتد
681094
672803
 هر کیلو مفتول مسی 8 م.م.
683108
661185
 هر کیلو اسلب
---
-
 هر کیلو اسید
---
-
 قیمت جهانی مس کاتد در بورس لندن
5975.08 $
5973.44 $

قیمت روی در بازار ایران

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۲۸ : ۳۴ : ۱۶
^
شاخص
عیار
کارخانه
قیمت
قیمت قبلی
CH
 شمش روی
99.95%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
62000
 شمش روی
99.97%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
63000
 شمش روی
99.98%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
65000
 شمش روی
99.99%
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
85000
 روی، بورس فلزات لندن
-
LME Zinc
2490.43 $
2487.4 $

قیمت سرب در بازار ایران

ثانیه تا بارگذاری مجدد - آخرین به روز رسانی : ۲۸ : ۳۴ : ۱۶
^
شاخص
عیار
تن
کارخانه
قیمت
قیمت قبلی
CH
 سرب
99.99%
50-10
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
60000
 سرب
99.99%
200
شرکت ملی سرب و روی ایران
---
60000
.
 سرب، بورس فلزات لندن
---
---
LME Lead
2022.09 $
2020.58 $

آخرین اخبار