کلمات کليدي: "سهامی عام"

پایگاه خبری معدن نیوز- به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ملی صنایع مس ایران (سهامی عام) مورخ 1392/3/18 و مجوز شماره 121/224172 مورخ 1392/3/18 سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید سرمایه این شرکت افزایش یابد.

آخرین اخبار