کلمات کليدي: "صنایع آلاینده"

پایگاه خبری معدن نیوز-مجتمع مس سونگون از لیست صنایع آلاینده به لحاظ زیست محیطی خارج شده و خوشبختانه با توجه به حساس بودن این مجتمع از لحاظ جغرافیایی و زیست محیطی، هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

آخرین اخبار