کلمات کليدي: "قیمت ارز"

پایگاه خبری معدن نیوز-وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: شفافیت قیمت ارز مهمترین رکن سیاست حمایت همزمان از تولید کننده و مصرف کننده است.

خبرگزاری تخصصی معدن- نایب رییس خانه معدن با اشاره به افزایش 12 درصدی نرخ واقعی ارز در کشور گفت: تغییر ناگهانی نرخ ارز طی روزهای اخیر، هزینه واردات قطعات مورد نیاز بخش معدن و صنایع معدنی را 20 تا 25 درصد افزایش داده است.

آخرین اخبار