کلمات کليدي: "معافیت مالیاتی"

پایگاه خبری معدن نیوز- معافیت های مالیاتی منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس به 7 سال افزایش یافت.

پایگاه خبری معدن نیوز- عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گفت: سازمان مالیاتی کشور در اخذ مالیات بیشترین فشار را به تولیدکنندگان وارد می کنند در حالی که برخی از آنها همچون مجتمع فولاد آریان در یک سال اخیر هیچگونه سودی دهی نداشته است و در مقابل اقدام این سازمان ناچار به تعدیل 900 نیروی کار در ابتدای سال 95 خواهد بود.

پایگاه خبری معدن نیوز- رییس کمیته معدن مجلس تصریح کرد: حذف معافیت مالیاتی صادرات مواد معدنی خام در جهت تقویت فرآوری و جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی است و به معنای ممنوعیت صادرات مواد خام نیست.

خبرگزاری تخصصی معدن- نمایندگان مجلس به منظور تسهیل و تشویق سرمایه گذاری صنعتی و معدنی در کشور مقرر کردند میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیت های منظور شده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی افزایش یابد.

آخرین اخبار