کلمات کليدي: "مکزیک"

پایگاه خبری معدن نیوز- شرکت معدنکاری مس گروپومکزیکو از رشد 40 درصدی سودهای فصل سوم این شرکت به دلیل کاهش چشمگیر هزینه ها خبرداد.

پایگاه خبری معدن نیوز-شرکت اتوتک برای نوسازی واحد ذوب مس فلش La Caridad متعلق به شرکت Mexicana de Cobre قرارداد امضا کرد.

خبرگزاری تخصصی معدن- سود خالص معدنکار و اپراتور راه آهن مکزیکی گروپو مکزیکو در فصل دوم سال جاری به علت افزایش قیمتها و تولید معدن اصلی کانانیا که هم اکنون پس از چند سال تعطیلی برقرار و در حال عملیات است دو برابر شد.

خبرگزاری تخصصی معدن- سود فصل نخست گروپو مکزیکو به علت رشد قیمتهای مس و افزایش میزان تولید حدود 47 درصد صعود کرد.

خبرگزاری تخصصی معدن- اداره ملی آمار مکزیک گفت که تولید مس این کشور در ماه اکتبر نسبت به ماه مشابه در سال گذشته حدود 20 درصد کاهش یافت که بزرگترین افت ماهانه در سال 2010 به شمار می رود.

آخرین اخبار