کلمات کليدي: "پیش بینی قیمت"

خبرگزاری تخصصی معدن- اتاق معادن شیلی انتظار دارد که قیمت مس در طول دو تا سه سال آینده با پشتوانه تقاضای چین در حد بالا باقی بماند.

آخرین اخبار