کلمات کليدي: "کربن فعال"

پایگاه خبری معدن نیوز - طلای زرشوران آگهی تجدید مناقصه یک مرحله ای"خرید 100 تن کربن فعال" مورد نیاز کارخانه زرشوران را به فراخوان گذاشت.

آخرین اخبار