برنده مزایده فروش 4100 تن ماده معدنی مخلوط سولفوره-کربناته شرکت تهیه و تولید مواد معدنی را بشناسیم
دوشنبه 7 اسفند 1396 - 8:38:12 AM

به گزارش معدن نیوز، تاریخ شرکت در این مزایده 23 دی ماه و زمان اعلام نتایج 30 دی ماه بود.


http://www.madannews.com/fa/News/127281/برنده-مزایده-فروش-4100-تن-ماده-معدنی-مخلوط-سولفوره-کربناته-شرکت-تهیه-و-تولید-مواد-معدنی-را-بشناسیم
بستن   چاپ