مدیرعامل شرکت نفت و گاز سرو خبر داد:
تولید اولین محصول مگامدول گل گهر با کاتالیست ایرانی در فروردین ماه
یکشنبه 20 اسفند 1396 - 12:07:37 PM

امیر هومن کریمی وثیق در گفت و گو با معدن نیوز گفت: اواخر سال 94 طی توافقی با شرکت MMTE که در آن زمان مجری ساخت مگامدول گل گهر بود قرار شد کاتالیست های این واحد توسط نفت و گاز سرو تامین گردد.

وی افزود: در همین راستا توانستیم هم از لحاظ قیمت و هم کیفیت، نقطه نظرات پیمانکار و کارفرما را جلب نماییم و جمع بندی چنین بود که نفت و گاز سرو تامین کننده کاتالیست مگامدول گل گهر باشد.

کریمی وثیق ادامه داد: طبق قرارداد و توافق فوق، تولید از ابتدای سال 95 شروع و در ابتدای 96 به کارفرما تحویل داده شد. حدود دو ماه از بار گذاری می گذرد و این مگامدول در حال طی کردن مراحل تست سرد بوده و به گفته یمانکار و کارفرما امید است که اولین محصول این کارخانه با کاتالیست ایرانی ابتدای فروردین ماه 97 تولید گردد.

 


http://www.madannews.com/fa/News/135783/تولید-اولین-محصول-مگامدول-گل-گهر-با-کاتالیست-ایرانی-در-فروردین-ماه
بستن   چاپ