ثبات متوسط تولید روزانه فولاد خام چین در اواخر آوریل/ تولید روزانه 2 میلیون تن گزارش شده است
سه شنبه 25 اردیبهشت 1397 - 1:15:41 PM

به گزارش معدن نیوز، متوسط تولید روزانه فولاد خام اعضای عضو CISA در اواخر آوریل 1.91 میلیون تن بوده که نسبت به اواسط آوریل بدون تغییر بوده است.

در پایان آوریل موجودی فولاد فولادسازان کلیدی چین 12.4 میلیون تن گزارش شده که افت 14.73 درصدی یا 2.15 میلیون تنی نسبت به اواسط آوریل داشته است.


http://www.madannews.com/fa/News/173909/ثبات-متوسط-تولید-روزانه-فولاد-خام-چین-در-اواخر-آوریل--تولید-روزانه-2-میلیون-تن-گزارش-شده-است
بستن   چاپ