رشد تولید گلنکور ناشی از معادن آفریقایی است
چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397 - 5:42:28 PM
مس پرس

به گزارش معدن نیوز، تولید مس کمپانی گلنکور در سه‌ماهه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل با افزایش همراه بود که این موضوع به عملکرد قوی واحدهای آفریقایی نسبت داده شد. با این وجود، به دلیل تأثیر عملیات‌های تعمیر و نگهداریِ واحد ذوب و همچنین به پایان رسیدن عمر معادن، تولید در این مدت نسبت به سه‌ماهه چهارم سال 2017، معادل 4.9 درصد کاهش یافته است.
بر اساس این گزارش، در سه‌ماهه اول سال جاری، تولید مس در واحدهای آفریقایی کمپانی مذکور شامل واحدهای معدنی «کاتانکای»، «موتاندا» و «موپانی» برابر 92‌ هزار و 900 تن گزارش شد که افزایش 63‌ درصدی را نسبت به حجم 56 هزار و 900 تنِ سال قبل نشان می‌دهد. این افزایش تولید به دلیل راه‌اندازی فاز اول پروژه «کاتانکای» در دسامبر 2017 عنوان شده است.
سهم کمپانی گلنکور از تولید مس معدن «کولاهاسی» در سه‌ماهه اول سال، 60‌هزار و 600 تن بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته پنج‌درصد افزایش یافته است. در همین حال، سهم تولید این کمپانی از معدن «آنتامینا» برابر 36هزار و 500 تن بوده است که در مقایسه با سال گذشته این حجم 20‌درصد افزایش یافته است. افزایش تولید معدن «آنتامینا» به دلیل بازگشت به حالت اولیه این معدن پس از وقفه‌های موقت خط تولید کنسانتره در سه‌ماهه اول سال 2017 بوده است. افزایش تولید مس معدن «آنتامینا» نسبت به سه‌ماهه چهارم سال گذشته، کمتر از چهار درصد گزارش شد.
واحدهای این کمپانی در آمریکای جنوبی با تولید 73‌هزار و 600 تن مس به میزان 8‌درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است، این در حالی است که معدن «آلومبرا» به پایان عمر خود نزدیک شده است.
تولید مس واحدهای واقع در استرالیا شامل Mount Isa، Ernest Henry، Townsville و Cobar برای سه‌ماهه اول سال، برابر 47‌هزار و 800 تن گزارش شد که نسبت به سال گذشته 23‌درصد کاهش یافته است. این کاهشِ تولید عمدتاً به دلیل عملیات تعمیر و نگهداری واحد ذوب معدن Mount Isa بوده است.
تولید کاتد مس با 117‌ هزار تن و تولید آند با 126‌ هزار و 500 تن، به ترتیب 9 و 10‌ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش یافت که دلیل عمده این کاهشِ تولید، اشکال فنی موقت در کارخانه اسید «پاسار» در ماه ژانویه بوده است.
تولید مس در سه‌ماهه اول سال به‌طور عمده مطابق با پیش‌بینی بوده است. کمپانی گلنکور اعلام کرده است که تولید سالانه هدف‌گذاری شده خود را بدون تغییر در محدود 1/435 تا 1/495 میلیون تن حفظ خواهد کرد که این رقم نسبت به سال 2017 معادل 14/1درصد افزایش داشته است.


http://www.madannews.com/fa/News/174755/رشد-تولید-گلنکور-ناشی-از-معادن-آفریقایی-است
بستن   چاپ