افزایش 53 درصدی سرمایه میدکو به تصویب سهامداران رسید
چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397 - 6:57:48 PM
چیلان

به گزارش معدن نیوز، مجمع با افزایش سرمایه 52 درصد که در اختیار هیئت مدیره خواهد بود موافقت نمود.

این افزایش سرمایه هزار و 224 میلیارد تومان و از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران خواهد بود.

این افزایش سرمایه سبب خواهد شد سرمایه فعلی میدکو از 2 هزار و 376 میلیارد تومان به 3 هزار و 600 میلیارد تومان برسد البته این افزایش سرمایه به مدت 2 سال در اختیار هیئت مدیره قرار گرفته است.

در مرحله نخست و تا مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی 97 بایستی شرکت نسبت به افزایش سرمایه 524 میلیارد تومانی اقدام کرده باشد.


http://www.madannews.com/fa/News/174785/افزایش-53-درصدی-سرمایه-میدکو-به-تصویب-سهامداران-رسید
بستن   چاپ