گزارشی از آمارهای حمل دریایی زغال کک شو و سنگ آهن در بنادر بزرگ هند
چهارشنبه 20 تیر 1397 - 9:27:14 AM

به گزارش معدن نیوز، در طول دوره مذکور، حمل دریایی کنسانتره و گندله سنگ آهن به حدود 11.3 میلیون تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 11 درصد کاهش یافته است.


http://www.madannews.com/fa/News/210990/گزارشی-از-آمارهای-حمل-دریایی-زغال-کک-شو-و-سنگ-آهن-در-بنادر-بزرگ-هند
بستن   چاپ