رشد بی سابقه ارزش صادرات زغال استرالیا/ تقاضای بازار آسیا و رشد قیمت های جهانی دو عامل افزایش درآمدهای صادراتی
چهارشنبه 20 تیر 1397 - 12:54:31 PM

به گزارش معدن نیوز، قیمت جهانی زغال سنگ به طور مداوم افزایش یافته و تقاضای بازار آسیا رو به افزایش است.

براساس آخرین آمارهای استرالیا، ارزش کل صاردات این کشور از جولای 2018 تا ژوئن 2019 58.1 میلیارد دلار استرالیا تخمین زده می شود که درصورت تحقق در 10 سال اخیر بی سابقه بوه است.

آخرین رکورد ثبت شده در 10 سال اخیر 57.7 میلیارد دلار استرالیایی بوده است.


http://www.madannews.com/fa/News/211228/رشد-بی-سابقه-ارزش-صادرات-زغال-استرالیا--تقاضای-بازار-آسیا-و-رشد-قیمت-های-جهانی-دو-عامل-افزایش-درآمدهای-صادراتی
بستن   چاپ