مناقصه فروش 70 هزار تن بیلت و اسلب فولاد خوزستان برگزار می شود
چهارشنبه 20 تیر 1397 - 6:00:05 PM
www.steelmint.com

به گزارش معدن نیوز به نقل از استیل مینت، این مناقصه به طور شناور و برای اواسط سپتامبر تا آگوست برنامه ریزی شده حمل و نقل بود که برای مدت زمان تعیین شده است.

همانطور که در مورد منابع بازار، قیمت مناقصه صادرات برای بیلت احتمالا 500 تا 505 دلار برای تحویل فوب بنادر ایران خواهد بود و محموله احتمالا به کشورهای GCC حاشیه خلیج فارس ارسال خواهد شد.

در مقابل قیمت صادراتی مناقصه اسلب نیز همان قیمت فروش بیلت یعنی 500 تا 505 دلار برای تحویل فوب بنادر ایران پیش بینی می شود و احتمالا این محموله خاور دور خواهد رفت.

در گزارش دیگری، فولاد كاوه جنوب در هفته گذشته یک محموله بیلت را به قیمت 504 دلار فول بنادر ایران فروخته بود.

مرور بازار جهانی بیلت نشان می دهد، قیمت بیلت صادراتی کشورهای مستقل مشترک المنافع CIS این هفته در محدوده 505 تا 510 دلار فوب دریای سیاه بوده و قیمت بیلت صادراتی چین تقریبا 510 تا 515 دلار فوب بنادر چین بوده است.


http://www.madannews.com/fa/News/211454/مناقصه-فروش-70-هزار-تن-بیلت-و-اسلب-فولاد-خوزستان-برگزار-می-شود
بستن   چاپ