تعرفه صادرات مواد معدنی خام اعلام شد
پنجشنبه 21 تیر 1397 - 2:21:31 PM
باشگاه خبرنگاران جوان

به گزارش معدن نیوز، بر اساس این مصوبه، شورای اقتصاد به درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعرفه های صادرات مواد معدنی خام و یا دارای ارزش افزوده پایین را به استناد ماده 37 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بررسی و به شرح زیر مورد تصویب قرار داد.


http://www.madannews.com/fa/News/211777/تعرفه-صادرات-مواد-معدنی-خام-اعلام-شد
بستن   چاپ