بانک ملت از سهامداری ملی مس خارج می شود/ عرضه تمام سهام "فملی" توسط بانک ملت در دهه پایانی آبان ماه
سه شنبه 15 آبان 1397 - 11:55:00 AM
به گزارش معدن نیوز، تاریخ عرضه بلوک سهام ملی مس توسط بانک ملت، چهارشنبه مورخ بیست و سوم آبان ماه 1397 خواهد بود.

http://www.madannews.com/fa/News/292576/بانک-ملت-از-سهامداری-ملی-مس-خارج-می-شود--عرضه-تمام-سهام-"فملی"-توسط-بانک-ملت-در-دهه-پایانی-آبان-ماه
بستن   چاپ