نرخ تورم فروردین 8.1 درصد شد
پایگاه خبری معدن نیوز -طبق اعلام مرکز آمار ایران، استان کرمانشاه با 10.9 درصد بیشترین و کهگیلویه و بویراحمد با 6.4 درصد کمترین نرخ تورم را در فروردین ماه داشته‌اند.
  بزرگنمايي:

به گزارش معدن نیوز، ­شاخص کل (بر مبنای١٠٠=١٣٩٥) در فروردین ماه سال ١٣٩٧ برای کل کشور عدد ١١٢.٩ را نشان می‌دهد.
بیشترین عدد شاخص در این ماه مربوط به استان کرمانشاه (١١٨.٧) و کمترین عدد شاخص مربوط به استان سیستان و بلوچستان (١٠٩.٧) است.
درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار) در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل برای خانوارهای کل کشور­٨.١ درصد است.
همچنین نتایج نرخ تورم استانی نشان می‌دهد، بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه در این ماه ١٠.٩ درصد است که مربوط به استان کرمانشاه و کمترین نرخ تورم دوازده ماهه ٦.٤ درصد و مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد است.
شاخص کل (بر مبنای١٠٠=١٣٩٥) در­فروردین ­ماه سال­١٣٩٧ ­ برای خانوارهای شهری عدد ١١٢.٩ را نشان می‌دهد. بیشترین عدد شاخص در این ماه مربوط به استان کرمانشاه (١١٨.٤)­ و کمترین عدد شاخص مربوط به استان زنجان (١٠٩.٩) است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار) در دوازده ماه منتهی به­ فروردین­ ماه سال ­١٣٩٧­ نسبت به دوره مشابه سال قبل برای خانوارهای شهری ٨ درصد است.
همچنین نتایج نرخ تورم استانی نشان می‌دهد، بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه در این ماه ١١.١ درصد است که مربوط به استان لرستان و کمترین نرخ تورم دوازده ماهه ٦.٥ درصد و مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد است.
همچنین شاخص کل (بر مبنای١٠٠=١٣٩٥) در ­فروردین­ ماه سال­١٣٩٧­برای خانوارهای روستایی عدد ١١٢.٩ را نشان می‌دهد. بیشترین­ عدد شاخص در این ماه مربوط به استان کرمانشاه (١١٩.٨)­ و کمترین عدد شاخص مربوط به استان سیستان و بلوچستان (١٠٦.٧) است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار) در دوازده ماه منتهی به ­فروردی ن­ماه سال­ ١٣٩٧­ ­نسبت به دوره مشابه سال قبل برای خانوارهای روستایی ٨.٣ درصد است. همچنین نتایج نرخ تورم استانی نشان می‌دهد، بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه در این ماه ١١.٥ درصد است که مربوط به استان کرمانشاه و کمترین نرخ تورم دوازده ماهه ٤.٨ درصد و مربوط به استان سیستان و بلوچستان است.


خبر را به اشتراک بگذارید

گزارش تصویری