از مجامع شرکت های معدنی بورسی چه خبر؟
پایگاه خبری معدن نیوز - از ابتدای امسال تا لحظه انتشار این گزارش، تعداد 64 مجمع عادی سالیانه برگزار شده از این تعداد سهامداران 5 شرکت بدون توزیع سود به خانه های خود بازگشته اند.
  بزرگنمايي:

به گزارش معدن نیوز، در فروردین ماه امسال 12 شرکت بورسی و فرابورسی مجامع عادی سالیانه خود را با سهامداران برگزار کردند.
در این ماه سهامداران شرکت گروه صنایع کاغذ سازی پارس تقسیم سود نقدی 200 ریالی به ازای هر سهم را در مجمع سالانه خود به تصویب رساندند.
مجمع عادی سالیانه شرکت صنعتی بهشهر نیز با تقسیم سود نقدی 250 ریالی به ازای هر سهم میان سهام داران موافقت کرد.
همچنین مجمع عادی سالیانه مارگارین مبلغ 4 ریال سود نقدی به ازای هر سهم میان سهامداران توزیع نمود. سهامداران سرمایه گذاری آتیه دماوند اما با تقسیم مبلغ 127 ریال سود نقدی به ازای هر سهم موافقت کردند.
در مجمع سالانه گروه مدیریت صنعت شوینده توسعه صنعتی بهشهر نیز مبلغ 550 ریال سود نقدی به ازای هر سهم به تصویب رسید.
مجمع سالیانه سهامداران خوراک دام پارس اما در حالی سهامداران خود را دست خالی به خانه‌های خود باز گرداند که سهامداران بهپاک در مجمع سالیانه خود با توزیع سود 522 ریالی به ازای هر سهم موافقت کردند.
سرمایه گذاری ملی ایران نیز به سهامداران خود به ازای هر سهم 125 ریال سود نقدی در مجمع امسال داد.
مجمع عادی سالیانه سهامداران سیمان هگمتان، اما با توزیع سود نقدی 211 ریالی به ازای هر سهم موافقت کرد.
همچنین در مجمع عادی سالیانه هنکل پاک وش سود نقدی 290 ریالی به ازای هر سهم تقسیم شد و داروسازی تهران شیمی با توزیع سود نقدی 320 ریالی سهامداران خود را راضی کرد.
در نهایت طی فروردین ماه امسال مجمع عادی سالیانه شرکت پرداخت الکترونیک سامان توانست سود نقدی 700 ریالی به ازای هر سهم میان سهامداران توزیع نماید.
در اردیبهشت ماه امسال اما 49 مجمع عادی سالیانه سهامداران برگزار شد که از این میان سهامداران 4 شرکت پلی اکریل ایران، شیر پگاه آذربایجان غربی، فرآورده‌های نسوز آذر و دوده صنعتی پارس با جیب‌های خالی به خانه‌های خود بازگشتند.
مجمع عادی سالیانه همراه اول با توزیع سود نقدی 3180 ریالی به ازای هر سهم و آسیا سیر ارس با توزیع سود نقدی 50 ریالی به ازای هر سهم میان سهامداران خود در حالی موافقت کردند که مجامع سالیانه شرکت‌های صنایع پتروشیمی کرمانشاه و معدنی املاح ایران نیز شاهد تصویب تقسیم سود نقدی به ترتیب 350 ریالی و 1800 ریالی به ازای هر سهم بودند.
در مجامع عادی سالیانه سهامداران دو شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا و توکا رنگ فولاد سپاهان نیز هر کدام با توزیع سود نقدی 250 ریالی به ازای هر سهم میان سهامداران موافقت کردند.
مجمع البرز دارو نیز با تقسیم سود نقدی 1350 ریالی به ازای هر سهم موافقت کرد.
سیمان خاش اما در مجمع عادی سالیانه امسال خود مبلغ 1600 ریال سود نقدی میان سهامداران توزیع کرد.
مجمع سالیانه سهامداران شرکت شیر پگاه آذربایجان شرقی به ازای هر سهم مبلغ 252 ریال سود نقدی به سهامداران خود داد و سیمان سفید نی ریز توانست تقسیم سود نقدی 850 ریالی را به تصویب مجمع عادی سالیانه سهامداران خود برساند.
همچنین شرکت شیمی دارویی داروپخش با توزیع 470 ریالی سود نقدی موافقت کرد.
در مجمع سالیانه آسان پرداخت پرشین اما تقسیم سود نقدی 1962 ریالی به ازای هر سهم به تصویب سهامداران رسید.
همچنین سهامداران شرکت واسپاری ملت در مجمع عادی سالیانه خود به تقسیم سود نقدی 100 ریالی رضایت دادند و و سهامداران شرکت حمل و نقل توکا با تصویب تقسیم سود 36 ریالی در مجمع امسال راهی خانه‌های خود شدند.
مجمع عادی سالیانه سیمان قائن نیز با تقسیم سود نقدی 2700 ریالی به ازای هر سهم میان سهامداران موافقت کرد.
مجمع سالانه سهامداران توسعه و عمران شهرستان نائین نیز با تقسیم سود 150 ریالی به ازای هر سهم موافقت کرد.
همچنین در مجمع سالیانه شرکت‌های صنعت روی زنگان، توکاریل و ایران دارو به ترتیب با توزیع سود نقدی 15 ریالی، 190 ریالی و 150 ریالی به ازای هر سهم موافقت شد.
در پتروشیمی مبین نیز، توزیع مبلغ 1050 ریال سود نقدی به ازای هر سهم میان سهامداران تصویب شد.
سیمان ارومیه با تصویب توزیع سود نقدی 420 ریالی به ازای هر سهم سهامداران خود را راهی خانه‌های خود کرد و گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی توزیع سود 150 ریالی را در مجمع سالیانه به تصویب رساند.
در مجمع عادی سالیانه سهامداران پتروشیمی زاگراس توزیع سود نقدی 7400 ریالی به ازای هر سهم تصویب شد و در سیمان فارس نیز سود 380 ریالی به ازای هر سهم میان سهامداران به تصویب مجمع سالیانه سهامداران رسید.
همچنین مجمع تولید برق ماهتاب کهنوج با توزیع سود نقدی 1300 ریالی به ازای هر سهم موافقت کرد.
فرآوری مواد معدنی ایران اما توزیع سود نقدی 1100 ریالی به ازای هر سهم را در مجمع به تصویب سهامداران رساند و مجمع سالیانه سهامداران شرکت لاستیک سهند با توزیع سود نقدی 40 ریالی به ازای هر سهم موافقت کرد.
مجمع پتروشیمی فجر نیز با تقسیم سود نقدی 180 ریالی به ازای سهم موافقت کرد.
در مجمع چرخشگر اما تنها 3 ریال سود به ازای هر سهم میان سهامداران تقسیم شد.
هتل پارسیان کوثر در نخستین مجمع عادی سالیانه سهامداران خود مبلغ 1120 ریال سود نقدی داد و مجمع داروسازی سبحان انکولوژی با توزیع سود نقدی 50 ریالی به ازای هر سهم موافقت کرد.
در مجامع عادی سالیانه سهامداران شرکت‌های شیر پگاه گلپایگان، سیمان غرب و شیر پگاه خراسان به ترتیب مبلغ 1350 ریال، 300 ریال و 375 ریال سود نقدی به ازای هر سهم به تصویب رسید.
مجمع عادی سالیانه خدمات انفورماتیک نیز با توزیع سود نقدی 2000 ریالی به ازای هر سهم موافقت کرد.
داروسازی ابوریحان اما در مجمع عادی سالیانه خود تقسیم سود نقدی 1100 ریالی به ازای هر سهم را به تصویب سهامداران رساند و مجمع عادی سالیانه پتروشیمی خراسان با تقسیم 1400 ریالی سود نقدی به ازای هر سهم میان سهامداران موافقت کرد.
مجامع عادی سالیانه شرکت‌های آهن و فولاد ارفع با تقسیم سود نقدی 900 ریالی،گروه فن آوا با تقسیم سود نقدی 190 ریالی به ازای هر سهم و سیمان فارس با توزیع سود نقدی 380 ریالی به ازای هر سهم میان سهام داران موافقت کردند.
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید نیز در مجمع عادی سالیانه خود به توزیع سود نقدی 280 ریالی به ازای هر سهم رضایت داد.
مجامع عادی سالیانه دو شرکت سیمان بجنورد و سیمان خزر با توزیع سود نقدی به ترتیب 350 ریالی و 170 ریالی به ازای هر سهم میان سهامداران مواففت کردند.
در نهایت مجمع تولید مواد اولیه دارو پخش شاهد توزیع سود نقدی 800 ریالی به ازای هر سهم بود.
در خرداد ماه جاری نیز تاکنون مجامع عادی سالیانه شرکت‌هایی همچون تولید محور ایران خودرو و سرمایه گذاری بوعلی برگزار شده که به ترتیب توزیع سود نقدی یک ریالی و 200 ریالی به ازای هر سهم از سوی سهامداران به تصویب رسیده است.
همچنین شیر پگاه گلستان نیز در مجمع عادی سالیانه امسال خود توانسته توزیع سود نقدی 400 ریالی به ازای هر سهم را به تصویب سهامداران برساند.


خبر را به اشتراک بگذارید

گزارش تصویری