عملیات بهره برداری معادن سنگ آهن سنگان از طریق مناقصه واگذار می شود
پایگاه خبری معدن نیوز- عملیات بهره برداری، استخراج سنگ آهن و باطله برداری در معادن سنگ آهن سنگان با برگزاری مناقصه عمومی 2 مرحله ای به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار می شود.
  بزرگنمايي:

به گزارش معدن نیوز، مجتمع سنگ آهن سنگان در نظر دارد انجام عملیات بهره برداری و استخراج سنگ آهن و باطله برداری در معادن سنگ آهن سنگان را طی مناقصه عمومی 2 مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار کند.

شناسایی پیمانکاران ذیصلاح دارای رتبه یک کاوشهای زمینی به منظور انجام عملیات در 2 گروه الف و ب صورت می گیرد.

گروه الف: عملیات بهره برداری و استخراج سنگ آهن و باطله برداری در معادن C شمالی، باغک و دردوی مجتمع سنگ آهن سنگان.

گروه ب: عملیات بهره برداری و استخراج سنگ آهن و باطله برداری در معادن A و B و C جنوبی مجتمع سنگ آهن سنگان.

هر متقاضی اعم از اینکه به صورت انفرادی یا مشترک (کنسرسیوم/مشارکت) تمایل به شرکت در فراخوان هر دو گروه را داشته باشد، در صورتی که در مناقصه موضوع گروه «الف» برنده شود، حق شرکت در مناقصه موضوع گروه «ب» را نداشته و تمام پاکات پیشنهاد متقاضی (اعم از انفرادی یا مشترک (کنسرسیوم/مشارکت)) در گروه «ب» بازگشایی نشده و بازگشت داده می شود.

متقاضیان می توانند برای خرید اسناد ارزیابی کیفی از تاریخ 21-03-97 لغایت02-04-97 در ساعات اداری (تا ساعت 16:00) از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir اقدام کنند.

همچنین متقاضیان باید حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت 16:00) روز چهارشنبه 20/04/1397 اسناد دریافتی را تکمیل و در سایت www.setadiran.ir بارگذاری کنند. علاوه بر این، متقاضیان باید اصل مدارک شرکت در ارزیابی کیفی مناقصه را پس از درج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در پاکت دربسته و مهرو موم شده قرارداده و در مهلت مذکور به آدرس تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه شرقی، شماره33، مجتمع سنگ آهن سنگان تحویل دهند.


خبر را به اشتراک بگذارید

گزارش تصویری