همکاری با ایران پس از تحریم به سیاست شرکت ها و کشورها بستگی دارد
پایگاه خبری معدن نیوز- کیوان جعفری طهرانی در حاشیه کنفرانس نوآوری های جهانی فولاد و در پاسخ به یکی از چینی های حاضر در کنفرانس معدن نیوز گفت: از بعد یک تاجر و تحلیلگر معتقدم در دوران تحریم، تصمیم گیری درخصوص ادامه همکاری با ایران بسته به سیاست شرکت ها و کشورهای مختلف دارد.
  بزرگنمايي:

این تحلیلگر بازارهای بین الملل فولاد به معدن نیوز افزود: در سازمان ملل کشورهای اروپایی تصمیم گرفته اند همچون هندی ها از تحریم های آمریکا تبعیت نکنند و راهی برای دور زدن تحریم ها ایجاد کنند.

جعفری طهرانی ادامه داد: بانک هایی مانند کونلونگ Kunlun Bank و گانسو Gansu Bank با ایران همکاری می کنند از اینرو مشکل تحریم را بحث جدی نمی دانم. لذا چینی ها می توانند در صادرات موادمعدنی و پروژه های معدنی حضور فعال داشته باشند.


خبر را به اشتراک بگذارید

گزارش تصویری