کلمات کليدي: "آهن و فولاد اصفهان"

پایگاه خبری معدن نیوز- مدیرعامل شرکت آهن و فولاد اصفهان گفت: آهن و فولاد اصفهان اکنون به عنوان بارانداز فولاد مبارکه شناخته می شود و اولین محموله فولاد سبا از طریق ریل به این منطقه حمل و به سایت های فولاد مبارکه ارسال، انبار و فروخته می شود.

پایگاه خبری معدن نیوز- با حضورمعاونت راه آهن کشور، مدیر کل راه آهن استان اصفهان، مدیرعامل هلدینگ فولاد متیل، مدیران فولاد مبارکه اصفهان و مدیر و کارکنان شرکت آهن و فولاد اصفهان، خط فرعی شرکت بار آهن سپاهان با احداث 8 کیلومتر خط آهن به شبکه سراسری حمل ریلی متصل گردید.

پایگاه خبری معدن نیوز- مهندس هوایی، مدیرعامل شرکت آهن و فولاد اصفهان از اتصال این شرکت به شبکه سراسری حمل و نقل ریلی کشور خبر داد.

آخرین اخبار