کلمات کليدي: "بارانداز"

پایگاه خبری معدن نیوز- مدیرعامل شرکت آهن و فولاد اصفهان گفت: آهن و فولاد اصفهان اکنون به عنوان بارانداز فولاد مبارکه شناخته می شود و اولین محموله فولاد سبا از طریق ریل به این منطقه حمل و به سایت های فولاد مبارکه ارسال، انبار و فروخته می شود.

پایگاه خبری معدن نیوز- مهندس هوایی، مدیرعامل شرکت آهن و فولاد اصفهان از اتصال این شرکت به شبکه سراسری حمل و نقل ریلی کشور خبر داد.

خبرگزاری تخصصی معدن- گزارش می شود که اپراتور پایانه بندری حمل عمده مخیلونه س در منطقه دوی شمال شیلی، پوئرتو دو مخیلونه س انتظار دارد یک بارانداز کنسانتره مس جدید را تا اکتبر سال 2013 راه اندازی کند.

آخرین اخبار